Τύπος Δωματίου

1/1-30/4,
1/10-31/12
1/5-30/6,
1/9-30/9
1/7-31/8
Διαμέρισμα για 2

40 €

50 €

60 €

Διαμέρισμα για 4

40

50

65